CÔNG TY TNHH CITO VIỆT NAM

Cung cấp máy phát điện đã qua sử dụng mà chất lượng còn tốt, máy Nhật bãi, máy chất lượng Châu Âu.

Chọn yêu cầu:
Cần mua máy phát điệnCần mua máy nén khíCần thuê máyKhiếu nại/Khác